Marka ve Patent

"Halk arasında marka patent ile kastedilen marka tescili kavramıdır. Yani bir marka ancak tescil edilebilir, patente konu olamaz.

 

Bu kavramlara değinmek gerekirse, Marka; aynı türde ürün yada hizmetleri diğer ürün veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan her türlü işarete denilmektedir. "

 

Bir marka ancak tescil edilebilir, patente konu olamaz. Bu ifadelere değinirsek, Marka; aynı türde ürün yada hizmetleri diğer ürün veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan her türlü işarete denilmektedir. Marka belirme son derece önem arz etmektedir.

 

Bir firma, kurum yada kuruluşun kendi ismine üretmiş olduğu ürünleri, sunduğu hizmetleri daha iyi şekilde tanıtımını yapabilmesi ve dünya pazarında daha büyük yer edinebilmesi için bir markaya gereksinim duymaktadır. Marka olabilmek, çok büyük bir firma sahibi olmayı gerektirmez. 

 

 

İşletmeler için türetilmiş ibareler, kişilerin isimleri, renkler, sloganlar, şekiller, sayılar, ambalajı şekli, sesler ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir.

Hangi konuda desteğe ihtiyacınız var?