E-İrsaliye

E-İrsaliye Nedir?

E-İrsaliye, taşıma belgesi olarak kullanılan ve kağıt irsaliyenin yerine geçen elektronik bir belgedir. Ürün sevkiyatı sırasında satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya elektronik ortamda gönderilir.

 E-İrsaliyenin Avantajları Nelerdir?

* Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Kağıt irsaliye basım, gönderim ve arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır.

* Hızlı ve Kolay İşlem: İrsaliyeler anında gönderilir ve alıcıya ulaşır.

* Güvenli ve Arşivlenebilir: İrsaliye kaybolma veya tahrip olma riski ortadan kalkar.

* Çevre Dostu: Kağıt kullanımını azaltarak çevreye katkıda bulunur.

* Veri Güvenliği: GİB tarafından onaylı ve güvenli bir ortamda saklanır.

* Hatalı İşlemleri Önler: Otomatik entegrasyon sayesinde hatalı irsaliye düzenleme riski azalır.

* Raporlama Kolaylığı: İrsaliyelerle ilgili raporlar kolayca alınabilir.

 

Kimler e-İrsaliyeye Geçmek Zorunda?

* 2022 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan tüm mükellefler.

* Demir ve çelik ile demir veya çelikten eşya imalatı, ithalatı veya ihracatı faaliyetinde bulunan mükellefler (brüt satış hasılatı şartı aranmaksızın).

* Sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan mükellefler (brüt satış hasılatı şartı aranmaksızın).

 

 

 

E-İrsaliye'ye geçiş yaparak siz de avantajlarından yararlanabilirsiniz.

 

Hangi konuda desteğe ihtiyacınız var?