E-Arşiv Fatura Nedir?

Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir.

E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

E-Arşiv Fatura Avantajları

* Kağıt fatura sıfırlama nedeniyle fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması

* Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim

* Oparasyonel etkinlik ve verimlilik artışı

* Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı

* Uluslararası standartlara uyum

* Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar

* Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı

 

E-Arşiv Fatura Çözümümüz

* Gelen & Giden içerik arşivleme

* 1:50 sıkıştırma oranı

* Full Text Arama desteği

* E-imza, Mali Mühür ve Zaman Damgası Entegrasyonu

* Tüm dijital çıktılarınızı tek merkezde toplayın: E-Fatura, E-Defter, PDF,EBYS, PDF/A,XML, web, vb..

* Gelişmiş Raporlama seçenekleri

* Üst Düzey Güvenlik Altyapısı

* Özelleştirilebilir Gözden Geçirme & Onay akışları

 

Kimler E-Arşiv Fatura Kullanmak Zorunda?

* Yıllık cirosu 5.000.000 TL ’nin üzerinde olan elektronik ticaret sitelerinin sattıkları ürünler için 1.1.2016 tarihinden itibaren müşterilerine E-Arşiv Fatura yönetmeliği kapsamında PDF formatında faturaları müşterilerini bildirdiği E-Mail adreslerine göndermek zorundadırlar. Kağıt fatura düzenleyemezler.

* Bunun dışında Türkiye’deki tüm şirket, kobiler ve bireysel şirketler; tüm bireysel müşterilerine PDF formatında fatura gönderebilmek için E-Arşiv Fatura yönetmeliği kapsamına kendi istekleri ile girebilirler.

* E-Arşiv Fatura uygulamasına geçebilmek için öncellikle E-Fatura mükellefi olmak gerekmektedir.

 

E-Arşiv Fatura Saklama

* E-Arşiv Fatura kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Mükellefler, düzenledikleri E-Arşiv Faturaları, üzerinde Mali Mühür veya elektronik imza ile kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.

* Başkanlıktan izin almış saklamacı kuruluşların sisteminde saklama yapılabilir. Saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturaların muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

* Saklama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılmalıdır.

* Birincil kopyasını yurtiçinde saklama yapmak şartıyla yurtdışında ikincil bir arşiv tutulabilir.

 

Hangi konuda desteğe ihtiyacınız var?