Mali Mühür Nedir?

Mali mühür, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılacaktır.

 

Mali mühüre başvurduğunuzda sadece sertifika için başvurmuş olursunuz. e-Fatura Uygulama ve e-Defter Uygulama başvuruları ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden yapılmalıdır. Alınan Mali Mühür Sertifikası her iki uygulamada da kullanılabilmektedir.

HSM cihazının tercih sebepleri;

İmzalama işleminin birden fazla kişi tarafından ve farklı bilgisayarlardan yapılması,

Dağıtık şube yapısı olması ve bu şubelerden de e-Fatura kesilmesi,

Dakikada 120 ve üzeri e-Fatura kesilmesi.

HSM cihazı tercih edecek olan tüzel kişiler;

HSM cihazı Kamu SM tarafından temin edilmemektedir.

HSM cihazına sertifika yüklemek için sertifika yerinde gözetim ve denetim bedeli de alınarak cihaza yükleme yapılır. 

HSM cihazının kurulumlardan önce firmalar tarafından hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

 Mali Mühür ve E-İmza Arasındaki Fark Nedir?

E-İmza sertifikası (Nitelikli Elektronik Sertifika) gerçek kişilere verilen ve kişinin belge imzalamak için kullanıldığı sertifikadır.

Elektronik ortamda oluşan imza sadece imzayı atan kişiyi temsil etmektedir.

Mali Mühür Sertifikası, tüzel kişilere verilen ve mali belgeleri (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye vb.) mühür atmak için kullanılan sertifikadır.

 

Hangi konuda desteğe ihtiyacınız var?