E-Döviz Alım Satım Belgesi Duyurusu

 

Döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselere 1.1.2022 tarihinden itibaren düzenleyecekleri döviz alım ve döviz satım belgelerini “e-Döviz Alım Belgesi” ve “e-Döviz Satım Belgesi” olarak düzenlemeleri zorunluluğu getirilmiştir.

 

Döviz alım- satım belgesiyle ilgili kritik hususlar;

 

Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan sağlanmakta,

 

E-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, mükelleflerimizce idaremize verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede verilmesini sağlamak üzere, GİB bilgi sistemlerinde var olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura verilerinden hareketle Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin bu e-Belgelerdeki bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturularak mükelleflerimiz tarafından onaylanmasına imkan sağlanmakta,

 

Analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilmekte,

 

Sosyal Güvenlik Kurumunca, sağlık hizmet sunucuları (eczane, hastane, medikal malzeme satıcıları, optikçiler vb.)’na yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmekte,

 

Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “e-Belge Portalleri Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU Yöntemi)”ne göre kullanıcı hesaplarının Başkanlık tarafından re’sen tanımlanmasına yetki verilmektedir.

 

Uygulama sadece döviz alım-satım belgeleriyle ilgili olup şimdilik döviz bürolarının sattığı altın ürünlerini kapsamamaktadır.

 

Her döviz alım- satım işlemi için ayrı E-Belge düzenlenmesi zorunludur.

 

E-Döviz alım- satım belgesi zorunlu mükellefler aynı zamanda E-Fatura mükellefliğine geçmek zorundadır.

 

Mükellefin Vizyon Design üzerinde E-Döviz alım-satım mükellefi olması için imza yada mali mühürle açılış yapması gerekmektedir.

 

E-Döviz alım- satım belgesi elektronik fatura alt yapısına benzer çalışacaktır. Özetle E-Döviz alım- satım belgesi düzenlemek zorunda olan tüm mükellefler programlarından düzenledikleri belgeleri Vizyon Design üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına ulaştırılacak, söz konusu belgeler Vizyon Design ve Gelir İdaresi Başkanlığı şematronlarından başarıyla geçtikten sonra mükellef sistemine “Başarı İle Sonuçlandı” statüsü gelecektir. Döviz büroları isterlerse “Başarı İle Sonuçlandı” statüsünü almadan evvel müşterilerine Döviz alım- satım E-Belgesinin çıktısını verebilirler.

Hangi konuda desteğe ihtiyacınız var?