E-Bordro nedir?

İş kanunun 37. Maddesine göre İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

İş Kanunu kapsamında çalışanının bordrosunu gördüğünü ve teslim aldığını ispat etme yükümlülüğü işverene aittir.

Çok çalışanı olan ya da birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren şirketlerde bordroların imza karşılığı teslimi zor olmaktadır.

İmzalı nüshaların arşivlenmesi de ek yük oluşturmaktadır.

Geleneksel süreçte bordrolar basıldıktan sonra onlarca farklı lokasyona gönderilir, burada çalışanlara imzalatıldıktan sonra bir kopyası tekrar merkeze iletilir.

e-Bordro ile bu uygulamanın yarattığı işgücü kaybı ile sarf malzemesi, ekipman ve dağıtım giderlerindeki ilave maliyetler önlenir, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.

e-Bordro, şirket çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) mailleri üzerinden yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir.

 

Neden E-Bordro?

Firma e-bordro kullanan kurumlar böylece tüm personellerine her ay bordroları ve izin formlarını otomatik olarak noter gücünde göndermiş olacak, gönderilen tüm bordrolar sistemlerinde 10 yıl yasal zorunlu saklama süresi boyunca otomatik ve yedeklemeli olarak saklanacak ve firma tarafından istenilen bordrolara istenildiği zaman anında erişebilecektir.

 

E-Bordro İle;

 

  • E-Bordrolarınızın doğru çalışana gittiğine emin olursunuz.
  • Arşivleme sırasında deformasyon olmaz, yıllar sonra dahi belgeye ulaşabilir, doğruluğunu ispatlayabilirsiniz.
  • E-Bordrolarınızı çalışanlara ulaştırırken zaman ve para tasarrufu sağlarsınız.
  • Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketi Intertech kuruluşu olan Inter KEP üzerinden gönderim yaparak kendinizi güvende hissedersiniz.
  • İş Mahkemelerinde yasal delil olarak kabul edilir.
  • Arşivleme maliyetlerini azaltırsınız , E-Bordrolarınızı daha güvenli ortamlarda saklarsınız.
  • Resmi muhasebe programınıza tam entegrasyon sağlanır.

Hangi konuda desteğe ihtiyacınız var?